Hvis virksomhedens salg og marketing strategi vedrører anskaffelse af nye emners mail adresser, kan zales a/s spare virksomheden for
kostbar tid!

zales a/s kontakter ønskede kundeemner telefonisk og indhenter accept til at kunne fremsende mails. Det kan være informative mails eller salgsrelaterede mails.